Societate in faliment

Carpatica Asig SA - Societate in faliment

Anunt retragere autorizatie

Va informam ca la data de 27.07.2016, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a hotarat retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Carpatica Asig SA si promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, in temeiul legii 503/2004 (republicata) si a Legii 85/2014. In baza acestei hotarari, Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Decizia nr.1498/27.07.2016 privind inchiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare, stabilirea starii de insolventa, declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a societatii CARPATICA ASIG SA. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial, nr. 586/02.08.2016, Partea I. Informatii utile celor care detin polite la CARPATICA ASIG sau celor care au suferit daune provocate de un asigurat al societatii pot fi consultate AICI sau pe site-ul Carpatica Asig in sectiunea Important pentru clienti.

Contact

Sediul Central
Adresa: Str. Nicolaus Olahus , Nr. 5, turnul A, etajele 3-6, Centrul de Afaceri, SIBIU
Tel. 0269-222877; 0269-205202
Fax. 0269-211040; 0269-220133
E-mail: office@carpaticaasig.ro
www.carpaticaasig.ro

C.U.I. 8990884 Atribut fiscal R
Reg. Com. J32/1053/96
COD O.D.C.P Nr. 9210

Solutionare daune

Avand in vedere decizia ASF nr. 1498/27.07.2016, publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 586, din data de 02.08.2016, privind inchiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare , stabilirea starii de insolventa , declansarea procedurii de faliment si retragerea autorizatiei de functionare a societati, pentru deschiderea dosarelor de dauna, constatarea si reconstatarea pagubelor, va recomandam sa va adresati Fondului de Garantare a Asiguratilor (indrumari pe site: www.fgaromania.ro).

Orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva CARPATICA ASIG S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare sau a expirarii perioadei de valabilitate, poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului de Garantare al Asiguratilor.

Astfel, in situatia unor daune produse anterior deciziei ASF si pentru care a fost deschis dosar de dauna la CARPATICA ASIG S.A. dar si in situatia producerii in viitor a riscurilor asigurate in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asiguratii/beneficiarii asigurarii/persoanele pagubite se pot adresa FGA.

Documentele necesare sunt specificate in Norma ASF nr. 16/31.08.2015 ce poate fi consultata pe site-ul www.fgaromania.ro, sectiunea Despre FGA/ Cadrul legal.

Document Utile

Decizie Tribunal 3/09.01.2017

Tribunalul Sibiu a dispus prin Incheierea nr. 3/09.01.2017, pronuntata in dosarul nr. 3978/85/2016, "suspendarea provizorie a tuturor executarilor silite incepute impotriva debitoarei CARPATICA ASIG SA pana solutionarea cererii de deschidere a procedurii falimentului inregistrata sub dosarul nr. 3978/85/2016 al Tribunalului Sibiu. Fara cale de atac. Pronuntata in Camera de Consiliu, azi: 09 Ianuarie 2017. "

Optiune denuntare contract de asigurare

Informare privind optiunea denuntarii politei de asigurare si modalitatea de recuperare a primei de asigurare

Conform Deciziei ASF nr. 1498/27 iulie 2016, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din data de 02 august 2016, va informam ca aveti posibilitatea de a denunta contractele de asigurare incheiate cu societatea CARPATICA ASIG S.A., cat si dreptul de a recupera primele de asigurare aferente.

Conform deciziei ASF nr. 1498/27 din iulie 2016, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din data de 02 august 2016 va informam ca aveti posibilitatea de a denunta contractele de asigurare incheiate cu Societatea CARPATICA ASIG S.A., cat si dreptul de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei lor de valabilitate.

Contractele de asigurare incheiate cu Societatea CARPATICA ASIG S.A. raman valabile pana la data la care intervine una dintre urmatoarele situatii:

Politele de asigurare PAD, asigurator fiind Societatea PAID, nu pot fi denuntate si raman in vigoare pana la terminarea valabilitatii lor.

Orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva CARPATICA ASIG S.A., ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data inchiderii procedurii de redresare financiara si cea a denuntarii contractelor de asigurare sau a expirarii perioadei de valabilitate, poate solicita deschiderea dosarului de dauna printr-o cerere adresata Fondului de Garantare al Asiguratilor.

Creditorii de asigurari pot solicita plati, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi :

1. sumele cuvenite creditorilor de asigurari a fi platite de catre FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativa, in situatia incetarii contractului de asigurare,

2. despagubirile/indemnizatiile cuvenite creditorilor de asigurari rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate cu CARPATICA ASIG S.A.

Documente:

De asemenea, va informam ca Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat pe site-ul www.asfromania.ro Ghidul pentru consumatori - Carpatica Asig - http://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/5379-asf-a-publicat-ghidul-pentru-consumatori-carpatica-asig

MODEL NOTIFICARE DENUNTARE POLITA

 

Catre: Societatea CARPATICA ASIG S.A.

 

NOTIFICARE DENUNTARE POLITA

 

Subsemnatul(a).............................. domiciliat(a) in ........................................., str. ................................................ nr. ....., bl. ....., sc....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul .........................................., legitimat(a) cu .............. seria ........ nr. .............., eliberat(a) de ............................................ la data de .................., CNP ................................, telefon/fax ........................................, reprezentant al Societatii/ ................, cu sediul in ............., str. ............................ nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ..................., CUI ..................., telefon/fax .............., ....................., in calitate de Asigurat, va transmit intentia ferma de denuntare a politei de asigurare seria ........... nr. ................, incheiata cu Societatea CARPATICA ASIG S.A., in conformitate cu disp. din  conditiile de asigurare / art. 2209 din Noul Cod Civil.

Noul Cod Civil, Art.2209 "Denuntarea contractului de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 de zile calculate de la data primirii notificarii de catre cealalta parte".

Anexez prezentei :

-           Originalul politei de asigurare;

-           Copie BI/CI;

-           Imputernicire (pentru reprezentantii societatilor).

 

Data: ...................

(Nume, prenume/Denumire) ................

(Semnatura/Stampila)